English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Isteni Ige Társasága


A közösség hivatása: misszió, elsősorban külföldi országokban.

Az Isteni Ige Társaságát Arnold Janssen német pap alapította a hollandiai Steylben 1875. szeptember 8-án. A rend elsődleges célja a külföldi misszió, de mindenütt jelen van, ahol az Egyháznak szüksége van rá.

A Társaság a megtestesült Igét teszi lelkiségének központjába és általa jut el a Szentlélekben az Atyához.
A tudományok közül azokat ápolja, amelyek a missziós munkához szükségesek, vagy hasznosak: missziológiát, antropológiát, linguisztikát, szociológiát stb.

Egyetemeivel, főiskoláival, közép- és alapfokú iskoláival katolikus elitet akar nevelni, különösen segítve a szegény sorsú tanulókat, hogy a helyi Egyházat szilárd alapokra építse. A verbiták a kimondottan missziós munka mellett lelkipásztori munkát is végeznek, iskoláik révén résztvesznek az ifjúság nevelésében, sajtó- és rádióapostolságban tevékenykednek. Saját- és egyházmegyei szemináriumok vezetésével a papi és szerzetesi hivatásokat mozdítják elő. Jelen van az egyház megújulási mozgalmaiban, ahol különös súlyt fektet a biblia-apostolságra, szociális munkában, ahol határozottan fellép a szociális igazságtalanság ellen, és segíti azokat, akik zászlajukra tűzték a szociális igazságosságot, a szegények mellé állva, de ellenezve minden erőszakos megnyilvánulást. Jellege révén résztvesz a vallások közötti dialógusban is. Nagy gondot fordít arra, hogy a helyi egyház beletestesüljön az ország népébe, kultúrájába. Minden erejével előmozdítja a bennszülött papság kiképzését.

A verbiták mind az öt világrészen működnek: Európában 22, Amerikában 15, Ázsiában 10, Óceániában 4 és Afrikában 11 országban. 2000. január 1-jén a rendtagok összlétszáma: 5961 volt. A Társaságot a nemzetköziség jellemzi. Egy helyen, vagy institúcióban több nemzet fiai működ-nek együtt Krisztus országának előmozdításán.

Magyarországon először Máriakéménden vállaltak lelkipásztori munkát. Az első missziósházat Budatétényben 1924-ben nyitották. Amikor Kőszegen kedvező ajánlatot kaptak misszióház építésére, letelepedtek, és 1929-ben felszentelték az új Szent Imre Missziós Szemináriumot. A sok jelentkező miatt 1942-ben Kiskunfélegyházán új házat nyitottak a gimnazista növendékek számára.

1950 előtt a rend fő feladatának tekintette a hivatástoborzást, sajtó apostolságot (Világposta és Kishitterjesztő), de népmissziókat is tartott. A lelkigyakorlatos mozgalmat a rend hagyományához híven felkarolta és Kőszegen rendszeresen tartottak lelkigyakorlatokat papok és világi hívek szá-mára. 1950-ben a magyar rendtartománynak 32 tagja volt. Azok a magyar verbiták, akik külföldön, a misszióban dolgoznak, ahhoz a rendtartományhoz tartoznak, ahol a munkaterületük van.

Első misszionáriusait 1934-ben küldte a missziókba: két papot Kínába és egy testvért Argentinába. A szerzetesek feloszlatása előtt igyekeztek minden fiatal rendtagot külföldre küldeni, hogy ott folytathassák tanulmányaikat a Társaság főiskoláin és mint misszionáriusok működhessenek a világ különböző részein. Így esett meg, hogy a rendtagok legnagyobb része külföldi misszióban dolgozott.
A rendszerváltás előtt 23 magyar verbita működött különböző országokban, mint Argentinában, Braziliában, Paraguayban, az USA-ban és Kanadában, a Fülöp-szigeteken, Indonéziában, Új-Guineában, Japánban, Taiwanban és Zairében.

Azok, akik külföldre kényszerültek, onnan törekedtek a rendet és a magyar egyházat segíteni. Legismertebb köztük P. Őri István, akit Backes néven ismert leginkább a magyar papság.

A rendszerváltás után a rend, amint sorait rendbehozta, a hivatástoborzás mellett az új evangelizációba (cursillo, karizmatikus mozgalom, biblia apostolság) való bekapcsolódással akar a helyi egyház megújulásában feladatot vállalni.

Egyházjogi státusza: pápai jogú férfi szerzetes intézmény (papi-laikus).

A közösség jogi személy.

További személyes információk a rend honlapján olvashatók


Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum