English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

JTMR
Societas Jesu SJ

Röviden a jezsuitákról

A Jézus Társasága (közismert nevén a jezsuita rend) egy világszerte elterjedt szerzetesrend a katolikus egyházon belül. Tagjai a jezsuiták, akik papok vagy testvérek. Mint minden szerzetes, szegénységben (nincs saját vagyonuk), tisztaságban (nem élik ki nemi ösztöneiket) és engedelmességben (nem a saját fejük után mennek) élnek. Ezt az életmódjukat megerősítik három örök fogadalommal is, amihez társul a jezsuiták sajátságos negyedik fogadalma is, miszerint a római pápa szolgálatába ajánlják magukat: ott szeretnének Isten dicsőségére és az emberek szolgálatára lenni, ahol a Szentatya szerint erre a legnagyobb szükség van.

A Társaságot Loyolai Szent Ignác alapította a XVI. század derekán. A baszk származású nemes ember, miután a francia-spanyol háborúban súlyosan megsebesült, 1521-ben rátalált Istenre, de csak hosszú zarándoklás után jutott el társaival oda, hogy felajánlja szolgálatait a Szentatyának. 1540-ben III. Pál pápa jóváhagyta az új rend megalapítását.

A rend területi alapon rendtartományokra (provincia) és régiókra van osztva, aminknek a vezetője a tartományfőnök (provinciális). A tartományokat és régiókat az általános elöljáró kormányozza (jelenleg Adolfo Nicolás SJ) Rómában. A magyar provincia területe megegyezik Magyarország területével. Hivatalos neve: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya. Vezetője Forrai Tamás SJ provinciális atya.

A mint egy tizennyolc-ezer jezsuita tagot számláló Jézus Társasága valamennyi földrészen tart fenn intézményeket. Vannak óvodáik, iskolák, egyetemeik, csillagvizsgálójuk, laboratóriumuk, újságjuk és rádiójuk, menekült szolgálatuk és hajléktalanokat segítő intézményük is, de ne feledkezzünk el lelkigyakorlatos házaikról, plébániáikról sem. Vagyis ott vannak minden peremterületen, ahol igazán szükség van Isten szolgálatára az emberek javára.A Jezsuiták jelene Magyarországon

A Jézus Társaságának magyar Rendtartományához jelenleg kilencven jezsuita tartozik. Ennek kiszámítása azonban nehézségekbe ütközik, hiszen számos rendtag, aki az országban él és dolgozik nem magyar állampolgár, vagy nem a magyar rendtartományhoz tartozik, illetve sok külföldön élő és dolgozó rendtagot számolnak hozzánk.
A Tartomány területi hatásköre magába foglalja egész Magyarországot, és Erdély egy részét is. Nyelvi nehézségek miatt az Erdélyből belépők nem a román, hanem a magyar rendtartományba kérik felvételüket. A képzés után viszont gyakran nem Magyarországon, hanem Erdélyben kapnak feladatot.

Tartományfőnökség

A jelenlegi tartományfőnök P. Forrai Tamás SJ, 2010 nyarán kapta meg kinevezését. Főbb feladatai közé tartozik a rendtagok munkába helyezése, kinevezése, az egyes rendházak meglátogatása, a Tartomány munkáinak átlátása, főbb irányvonalainak megszabása valamint személyes kiértékelő beszélgetés évente egyszer minden jezsuitával.

Jelenlétünk

Magyarországon több helyen, több különböző feladatot, munkát látunk ma el. Budán van egy rendházunk, amely otthont ad a Szent Imre noviciátusnak, valamint több idős rendtagnak. Pesten a Jézus Szíve templom és a hozzá tartozó Rendház szintén a vezetésünk alatt áll. Ennek szomszédságában van a Párbeszéd Háza, ahol a fiatal jezsuiták Rendháza, a Fáber Péter Ház mellett megtalálható a Szív újság főszerkesztősége, a Jelöltház, a Hivatásgondozás, a Jezsuita Stúdió, a Szent Ignác szakkollégium, a Jezsuita Európa Iroda, a Levéltár, a Faludi Ferenc Akadémia, a Szentjánosbogár és a cigánypasztorációs műhely. Ugyanitt dolgoznak a Gazdasági Irodában és a Jezsuita Ingatlanprojekt Irodában és a forrásfejlesztésben civil munkatársaink. Fiatal, civil Phd-zőknek ad helyet ugyanitt a ReNessaince Tanulmányi Ház.

A Pilis-visegrádi hegység egyik csúcspontján, Dobogókőn van egy lelkigyakorlatos házunk, és mellette egy rendházunk, ahol nemcsak lelkigyakorlat adó, hanem lelkigyakorlatozó jezsuiták is megfordulnak. Ezen kívül van még egy lelkigyakorlatos házunk Püspökszentlászlón, a Mecsek ölén, az Életrendezés Háza, amely egész évben nyitva áll különböző programjaival az érdeklődőknek.

Miskolcon található az egyedüli középiskolánk, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, amihez külön fiú és lány kollégium is tartozik. Az itt dolgozó jezsuiták a Pongrácz Szent István Rendházban laknak, ahol az Isteni Ige Parókia is működik.
A pesti és miskolci templomaink mellett Szegeden is van egy, a Szent József Templom, ami szintén igazgatásunk alatt áll. Itt, a főleg lelkipásztori munkákat ellátó jezsuiták a Bús Páter Rendházban élnek. Az ő felügyeletük alá tartozik a Kaszap István kollégium, ami szegedi egyetemistáknak ad szállást.

Pilisvörösváron a Szent Erzsébet Öregotthonban élnek csendes visszavonultságban azok a rendtagjaink, akik korukból adódóan fizikailag legyöngülve imáikkal segítik a Társaságot.

További bővebb információ a rend honlapján olvasható:
http://www.jezsuita.hu


Napi evangelium
Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van!
  Lk 1,26-38

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum