English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Keresztény Iskolatestvérek Katolikus Szerzetesrend

Institutum Fratrum Scholarum Christianarum, Fréres des Écoles Chrétiennes FSC

A közösség hivatása: tanítás, nevelés.

De la Salle Szent János (1651-1719) 1680-ban Reimsben hozta létre kizárólag testvérekből álló kongregációját azzal a céllal, hogy tagjai az iskolában és az élet más területein magukat egészen az ifjú nemzedék nevelésének szenteljék. A testvéreknek magas színvonalú oktató munkával kellett fölkészíteniük a fiatalokat arra, hogy mindegyikük megállja helyét a maga élethivatásában.

Az intézményt a Szentszék 1725-ben hagyta jóvá.

A szent alapító elsősorban a szegény gyermekek nevelését tartotta hivatásának, előszeretettel foglalkozott ő maga is munkások, kézművesek és parasztok gyermekeivel. Szükség esetén külön is bajlódott egy-egy gyermekkel, hogy az alkalmassá váljék az iskolai oktatásban való részvételre. Tanítóképzőket létesített, hogy megfelelő oktató és nevelő gárdát biztosítson, maga pedig számos írásában fejtegette a keresztény nevelés örökérvényű alapelveit. Tanonciskolákat és továbbképző tanfolyamokat szervezett, árva, elhagyatott gyermekeket gyűjtött össze, s adott nekik otthont, tudást és világnézetet. Sokirányú nevelő munkájára határtalan Isten-szeretete képesítette. Az iskolatestvéreknek ezt a jelszót hagyta örökül: "éljen Jézus szívünkben!"

XII. Pius 1950-ben a keresztény tanítók és nevelők védőszentjének nyilvánította De la Salle Szent Jánost.

A laikus szerzetes kongregáció tagjainak száma 1989-ben: 1202 intézményben 8832 testvér.

"Ne kételkedjetek, hogy nagy ajándékot kaptatok Istentől, amikor erre a szent hivatásra meghívott, hogy a gyermekeket tanítsátok, nekik az evangéliumot hirdessétek, és beléjük öntsétek a vallás szellemét.

Lássák hát minden ténykedésetekben a gondjaitokra bízott gyermekek, hogy Isten szolgái vagytok... Nemcsak Isten szolgái vagytok, hanem Jézus Krisztusé és az Egyházé is.

Szent Pál ugyanis azt mondta: Krisztus szolgájának tekintsük mindazokat, akik az evangéliumot hirdetik, akik a Krisztustól tollba mondott levelet nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével írják. Nem kőtáblákra, hanem a szív hústábláira, vagyis a gyermekek szívébe... Legyen tehát odaadó buzgóságotok olyan hatással tanítványaitokra, hogy szinte Isten buzdítását hallják általatok. Mert Krisztus követségében jártok."

Hazánkban 1894-ben Csornán, 1896-ban Budapesten nyitottak iskolát (Istenhegyi út 32.), később még egy fiú polgári iskolát bentlakással (Szent József Fiúnevelő Intézet). A Szolnok megyei Homok községben ugyancsak fiúotthont vezettek, egyben itt volt az újoncház is. Működtek még ürmény községben, Nyitrabajnán, Adonyban, Szatmárott.

1989-ben még öt magyar iskolatestvér élt Ausztriában, ma már egy sem él közülük. így a Budapesten 1995-ben visszakapott iskolát Ausztriából irányítják.

Egyházjogi státusza: pápai jogú férfi szerzetes intézmény (laikus).
Bíróságon bejegyzett önálló jogi személy.

Közoktatási intézmény:
Osztrák-Magyar Európaiskola
1126 Budapest, Istenhegyi út 32.
Tel.: (1) 356-4657; (1) 356-4683
Igazgató: Alfréd Brychta

Osztrák-Magyar óvoda
1126 Budapest, Orbánhegyi út 37.
Tel.: (1) 356-3965Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum