English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Eukarisztia Szolgálóleányai Társasága

Servantes de l’Eucharistie

A közösség hivatása: szemlélődő életmód, a papokért imádkozás és segítés a szolgálatukban.

A Társaság Alapítónője francia: Jeanna-Onesima Guibret, aki 1857. május 31-én, Pünkösd reggelén egész lényét az Eukarisztia tiszteletére szentelte, ezzel megalapítva az Eukarisztia Szolgálóleányai Társaságát.

A Társaság közösségben és világban élő nővérekből áll. A közösségi életet élők alkotják az eukarisztikus központokat, otthonokat. A világban élő nővérek hivatása pedig: az övéit mindvégig szerető Úr szeretetét sugározni minden helyzetben, minden munkában. Eukarisztikus küldetésük alapja az, hogy a Szentlélekben egyesült szívvel és lélekkel magasztalják, áldják és dicsőítsék a szeretet nagy misztériumát és terjesszék tiszteletét. Ez a Társaság karizmája és ugyanakkor szolgálat is. Az Eukarisztia Szolgálóleánya magáévá teszi az Alapítónő szavait; „Imádni lélekben és igazságban; egész szívem ebben van.”

Az Eukarisztia Szolgálóleányainak hivatása: elmélyedni az Eukarisztia titkának megismerésében és részt venni abban a hálaadásban, amelyet az Egyház végez az Atya dicsőítésére Fiának feláldozásával; terjeszteni ott, ahova az élet szólította őket, az Eukarisztia titkából merített szeretetet; imádkozni különösen a papokért, az Eukarisztia kiváltságos szolgáiért, és amennyire lehetséges, segíteni őket szolgálatukban.

Van az Egyház szándékai között olyan, amit a Társaság különösen felvállalt: a bűnösök megtérése és a papok hivatásukhoz való hűsége. Ez két olyan szándék, amelyek a hálaadás szelleméből spontán módon fakadnak.

A megtérés mozgatója: Isten szeretetének hirdetése. Ezáltal Isten munkatársaivá válnak célja elérésében: megmenteni azt ami elveszett. A Társaság második imaszándéka a papokat illeti. Imádkozik azért, akit az Egyház papi hivatásra hívott és ezáltal az isteni misztérium osztogatójává lett. A Társaság magyarországi letelepedését Shvoy Lajos székesfehérvári püspök engedélyezte 1928-ban, Klotildligeten. Az államosításig, 1950-ig itt volt az otthona. Első főnöknője Voymár Gizella Jozefa anya volt, aki 1950-ben halt meg. Ebben az időben 70-80 tagja volt a Társaságnak, zömmel pedagógusok.

A központ Strasbourgban van és Franciaország több városában élnek a Társaságnak tagjai, valamint Réunion és Maurice szigeteken.

Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény.
A közösség jogi személy.

A közösség nemzetközi központja:
Soeur Marie Paule Lagneau
Cím: 16 rue des Soeurs; F-67000 Strasbourg; Franciaország

A közösség magyar központja:
Maróthy Erzsébet
Cím: 6726 Szeged, Vedres u. 1/A. IV. 14.
Tel./Fax: (62)435-361


Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum