English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Konventuális Ferences Minorita Rend

Minorita Rend
Ordo Fratrum Minorum Conventualium
OFM Conv.

A közösség hivatása: lelkipásztorkodás.

A Kisebb Testvérek Rendjét Assisi Szent Ferenc alapította. A Rend 1210-ben szóban, majd 1223-ben írásban nyert pápai megerősítést. Ma a minorita rend az obszerváns ferencesekkel és a kapucinusokkal együtt alkotja Szent Ferenc ún. első rendjét.

A rendházakban élő ferences közösségek, a rend ún. konventuális irányzata tekinthető a minoriták, a konventuálisok őseinek. 1517-ben a renden belüli konfliktus nyomán a konventuálisok el-szakadtak a rend másik, ún. obszerváns irányzatától és önálló renddé alakultak. Magyarországon szintén jelen volt a konventuális irányzat, de az elszakadás idején már megreformált formában, ezért 1517-ben ezek a házak is obszerváns házak lettek. A törökök kiszorítása után új lendületet kapott a szerzetesi élet. A minoriták inkább az ország északi és keleti részében terjedtek el és építették újjá kolostoraikat. Az 1700-as évek végére öt kustodiában 17 rendházban kb. 100 minorita élt. Az újjáépítés nagy egyénisége volt a kétszeresen tartományfőnökké választott szentéletű Kelemen Didák atya. Boldoggá avatására már nem sokkal halála után is kezdeményezés történt, és ezt azóta is többször hivatalosan újrakezdték. A történelem viharai mindig új és új akadályt gördítettek az ügy lefolytatása elé. Tisztelete a renden belül, de különösképpen utolsó működési helyén, Miskolcon mind a mai napig él. A XVII. században 16 vértanúja volt a rendnek, akik a vallási gyűlölködés és türelmetlenség áldozatai lettek.

A trianoni határok a rendtartomány működését átalakították. Magyarországon négy kolostora maradt, az egri, miskolci, nyírbátori és szegedi. 1946-ban még 65 tagja volt a rendtartománynak. Ebből a magyarországi részen 41-en éltek.

A Minorita Rend jelenleg valamennyi földrészen jelen van és több mint 60 országban működik, számos missziós közösséget tart fenn. Jelenléte, hatása és vitalitása helyenként különböző. Magyarországon illetve a magyar rendtartományban a régi gárda csaknem teljesen kihalt. Az újonnan belépett szerzetesek is idősebbek. A középgenerációt ma a lengyel rendtartományokból jött tagok jelentik. Közreműködésükkel indult újra a szerzetesi élet. A lelkipásztorkodásban a ferences lelkiségnek megfelelni akarva a testi-lelki elesettek segítésében akarják megvalósítani karizmánkat. Miskolcon a hajléktalanok és nincstelenek segítésére szegénykonyhát tartanak fenn.

1997 óta a csaknem kihalt erdélyi rendtartományt ideiglenesen egyesítette a rendi vezetés a magyarországi tartománnyal. Erdélyből eddig is számos rendtag és jelölt érkezett.

Egyházjogi státusza: pápai jogú férfi szerzetes intézmény (papi).
A közösség jogi személy.Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum