English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Magyar Kapucinus Delegáció

Kapucinus Rend
Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum
OFM Cap.

A közösség hivatása:
plébániai pasztoráció, szegénygondozás, hitéleti tevékenység, missziók tartása.

A Kisebb Testvérek Rendjét Assisi Szent Ferenc alapította. A Rend 1210-ben szóban, majd 1223-ben írásban nyert pápai megerősítést. A Kapucinus Rend az obszerváns ferences és a minorita renddel együtt Assisi Szent Ferenc első rendjét alkotja.

A Kapucinus Rend egy a ferences rendből kiindult XVI. századi reform eredményeként szüle-tett meg, miután Matteo da Bascio ferences szerzetes sok későbbi hozzá csatlakozóval 1529-ben elindította a reform ág kialakulását, mely 1619-ben nyerte el végleges önállóságát, amikor is hivatalosan szerzetesrenddé nyilvánították. E reform ág szakállt és csuklyát (caputium-ot – innen a kapucinus elnevezés) viselő tagjai kezdettől fogva Assisi Szent Ferenc gyermekeinek tekintették magukat. A Szent Rendalapító Atya Regulájának és Végrendeletének szellemében igyekezték élni az evangéliumi életet tulajdon nélküli szegénységben, tisztaságban és engedelmességben. Nagyobb hangsúlyt kapott életükben a csöndes, imádságos visszavonultság, de ugyanakkor ott voltak a járványos betegek ápolásánál; a csatatereken mint tábori lelkészek; és főleg az egyszerű szegény nép körében mint népszónokok és hittérítők. A Jezsuiták után a kapucinusoknak volt a legtöbb vértanúja az ellenreformáció alatt.

A Rend jelenleg 11 700 tagot számlál, és míg a nyugat-európai és észak-amerikai kolostorok hivatások hiányában sajnos kiürülőben vannak, addig Kelet-Európában, Dél-Amerikában, Afrikában, Indiában, Indonéziában a Rend látványos virágzásnak indult és növekszik. Magyarországon a Rend 1674-ben kezdte meg letelepedését a Bazini kolostor (ma Szlovákia) alapításával. Az 1950-es feloszlatáskor a magyar közösség 100-110 tagot számlált. Jelenleg Magyarországon 4 ősi rendház ad otthont kapucinus testvéreknek: a Móri, a Tatai, a Budai és a Máriabesnyői Rendház. A Rend magyarországi profilja jelenleg a lelkipásztorkodás, népmissziók tartása. Célkitűzése az egyszerűbb és szegényebb néprétegek megnyerése az Evangéliumnak.

Egyházjogi státusza: pápai jogú férfi szerzetes intézmény (papi).
A közösség jogi személy.

A közösség nemzetközi központja:
Curia Generale Dei Frati Minori Cappuccini
Fr. Mauro Jöhri OFM Cap. Ministro Generale
Cím: Via Piemonte, 70; I-00187 Roma; Olaszország
Tel.: 0039+(6)474-0643; Fax: 0039+(6)482-8267

Rendtartományi delegátus:
Fr. Sergio Tellan OFM Cap.
Cím: 1011 Budapest, Fő u. 32.

Alsóvizivárosi Plébánia és Kapucinus Rendház
Fr. Szpisják Péter Pál OFM Cap. házfőnök
Fr. Sergio Tellan plébános
Cím: 1011 Budapest, Fő u. 32.
Tel.: +36 (1) 201-4725

Móri kapucinus Rendház
Fr. Agostino Crepaldi OFM Cap. házfőnök
Cím: 8060 Mór, Kapucinus tér 1.
Tel.: +36 (22) 407-446

Nemzetközi weboldaluk:
http://www.ofmcap.org


Napi evangelium
Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?
  Jn 6,22-29

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum