English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Nagy Szent Bazil Rend

Ordo Sancti Basilii Magni; OSBM

A rend alapítása Nagy Szent Bazil (329-379) nevéhez fűződik. A gazdag családból származó Baszileiosz Egyiptom, Szíria, Palesztina szerzetestelepein ismerkedett meg az aszketikus életet élő remetékkel. Szülőhelyén, a kappadókiai Neocaserea mellett ő is remeteéletet kezdett. Több százan csatlakoztak hozzá, így anachoréta (remete) magányát a cenobita (közösségi) élet váltotta fel. Nazianzi Szent Gergely közreműködésével két Regulát szerkesztett, egy hosszabbat és egy rövidebbet. A hosszabb, a szerzetesi élet alapelveit kifejtő szabályzat az alapja mindmáig a keleti szerzetességnek. Az aszkézis célját az ember megszentelődésében látta. A szerzetestől mindenek előtt engedelmességet kívánt, de hangsúlyozta a szegénység és a tisztaság követelményét is. Még nem ismert meghatározott időtartamú újoncidőt, a szerzeteseket a kezdők, közepesek és a tökéletesek osztályába sorolta. Előírta a közös liturgikus imát. Nem ismerte még a fogadalomtételt, de megkövetelte a világról való teljes lemondást. Később ebből alakult ki az ünnepélyes fogadalom. Földművelő és kézműves munkából éltek. A Regula megengedte, hogy a monostorban gyermekeket, főképp árvákat neveljenek. Előkelő helyet biztosított a szegények és a betegek iránti gondoskodó szeretet gyakorlásának. Nagy Szent Bazil rendjének terjedését az iszlám előretörése állította meg.

Magyar földön már Szent István előtt megjelentek a bizánci rítusú szerzetesek. A XI-XII. században számos görög szertartású monostor működött hazánkban. Hanyatlásuk a XIII. században, a latin szertartás térhódításával következett be. Az utolsó bazilita monostorokat a tatárjárás pusztította el. Korjátovics Tódor herceg, Podolia fejedelme telepítette le ismét őket a Munkács melletti Csernekhegy monostorában, 1360-ban. A bazilita rend modern megújítása XIII. Leó pápa nevéhez fűződik.

Baziliták a XVIII. század első felében kerültek Máriapócsra, ahol 1731-ben megkezdték a kegytemplom és vele párhuzamosan a monostort építését. Bazilita szerzetesek 1950-ig szolgálták a könnyező Szűz Anyához érkező zarándokokat, a környék lakosságát, és az egyházközségi iskola mellett 1777-től középfokú iskolát is vezettek. Lelkipásztori munkájukban a bazilita nővérek voltak elsőszámú munkatársaik.
Nagy Szent Bazil Regulája szellemében a magyar bazilita szerzetesek legf?bb feladata volt az életszentségre, vagyis az Isten és emberszeretetre való kitartó törekvés. A Rend mindvégig őrizte a hagyományos aszkétikus gyakorlatokat: vezeklés, böjt, virrasztás.  A közös zsolozsmavégzés mellett mindig készen álltak a lelkipásztori szolgálatra, számos népmissziót és lelkigyakorlatot tartottak Magyarországon és külföldön egyaránt. Szolgálatuk kiterjedt a szociális élet területére: rendszeresen gondoskodtak a környék szegényeiről. Az első világháború után földet adtak a nincsteleneknek. A történelmi Magyarország területén fennálló magyar tartomány kilenc monostort foglalt magába a következő helyeken: Munkács, Máriapócs, Ungvár, Krasznibród, Bukóchegy, Bikszád, Misztics, Kisberezna és Husztboronya. Trianon után mindössze Máriapócs maradt meg.

A magyar bazilita szerzetesek 1933-ban Hajdúdorogon, 1946-ban Makón és 1948-ban Kispesten nyitott házat. Az Apostoli Szentszék 1947-ben állította fel az önálló magyar Szent István tartományt.
1950-ben a magyar bazilita rendet, amelynek akkor 39 tagja volt, feloszlatták.
1989 után a rend Magyarországon is újjászerveződött.
Ma a közösség elsődleges célja és feladata a máriapócsi búcsújáróhely és a kegytemplom ellátása, lelkipásztori szolgálata. Mindemellett a bazilita hagyományt folytatva a nevelő-oktató munkába is szeretnének bekapcsolódni.
A rend sajátos karizmája a katolikus egyházban a bizánci rítus szerinti imaélet. Lelkipásztori, apostoli, szemlélődő közösség a görög szertartás szellemisége alapján.

Egyházjogi státusza: pápai jogú férfi szerzetes intézmény (papi).
A közösség jogi személy.

A közösség nemzetközi központja:
P. Genesio Viomar OSBM, Protoarchimandrita
Cím: Via S. Giosafat, 8; I-00153 Roma-Aventino; Olaszország

A közösség magyar központja:
Tartományfőnök: Szocska A. Ábel OSBM
Cím: 4326 Máriapócs, Kossuth tér 25.
Tel.: +36 (42) 385-166
E-mail: abelosbmgmail.com


Napi evangelium
Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van!
  Lk 1,26-38

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum