English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Sarutlan Kármelita Rendtartomány

Sarutlan Kármeliták
Provincia Ordinis Carmelitarum Discalzaetor
OCD

A közösség hivatása: kontemplatív, hitéleti tevékenység, lelkipásztorkodás.

Kármelhegyi BoldogasszonyÖt évvel az első reformált (sarutlan) karmelita apácakolostor megteremtése után (1562, Avila), Jézusról nevezett Teréz kivívta egy reformált férfikolostor megteremtését is. 1567-ben két kolostor alapítására kapott engedélyt. Kezükben az ősi (1247) Regulával Keresztes János és Antonio de Heredia Duruelóban kezdték meg a reformált karmeliták életet. Állandó ima és a környék lelkipásztori szolgálata alkotta életkeretüket. 1569-ben Pastranában jött létre a második reformkolostor. 1570-ben Alcala de Henares városban megteremtették a reform első kollégiumát, s e kiképző központ élére Keresztes János testvér került. Ő nevelte az első nemzedéket. További alapítások: Altomira (1571), La Roda és S. Juan del Puerto (1572), Granada és La Penuela (1573). XIII. Gergely 1580. június 22-én Pia consideratione kezdetű bullájával engedélyezte a rend kettéválását s az önálló sarutlan tartomány létrehozását. 1581. március 3-án az alcalai káptalan kibocsátotta a reformkonstitúció első teljes szövegét. Avilai Teréz halálakor (1582. október 4.) 15 férfi- és 17 női kolostorban 300, ill. 200 sarutlan kármelita élt. 1584-ben Genovában létesült az első külföldi sarutlan kármelita kolostor. Még ebben az évben eljutottak Kongóba, egy év múlva Mexikóba.

V. Sixtus 1587-ben Cum de statu kezdetű bullájával kongregációnak nyilvánította a reform-kolostorokat. VIII. Kelemen 1593-ban Pastoralis offici kezdetű bullájával jóváhagyta a jogi szétválást.

1597-ben megnyílt az első római kolostor, ezt és a genovait a pápa kivonta a consulta fennhatósága alól, s közvetlenül a Szentszék alá rendelte, engedélyezve, hogy Spanyolországon kívül bárhol alapítsanak. Így jött létre a 1600-ban a pápa által felállított második, az Itáliai Kongregáció, amely 1617-ben Európában 6 tartományt szervezett. A harmadik kongregáció, szintén saját kormányzattal és törvényhozással, 1588-ban jött létre, terjeszkedési területe Portugália és tengerentúli gyarmatai. E három különálló, a feloszlatásokat, betiltásokat túlélő sarutlan karmelita kongregáció egyesítésére, immár mind az öt földrészt felölelve, csak a XIX. sz. vége felé került sor. Az egyesítés végrehajtását elrendelő Lectissimas Christi turmas kezdetű bullát IX. Pius 1875. február 12-én írta alá. A rend élére teljes joghatósággal általános elöljárót nevezett ki. Megalakultak az új tartományok, közöttük a magyar féltartomány 1903-ban.

1999-ben a rend 48 országban 25 tartomány, 6 féltartomány, 1 komisszariátus (Jugoszlávia); 553 kolostor 253 plébániával, 4 remeteséggel 3930 szerzetes; két apostoli helynökség: Kuvait (1954) és Tumaco (Kolumbia, 1958), 1 apostoli prefektura (Ecuador 1949), 2 prelatura (Fülöp-szigetek 1947 és Mexikó 1968), végül 1 sui iuris misszió Bagdadban.

A rend lelki központja továbbra is a Kármel-hegy, nemzetközi kiképző helye a római Teresianum pápai teológiai fakultás és Lelkiségi Intézet; a legfőbb előjáró (Praepositus generalis) és 7 tanácsosának (definitor) székhelye Róma.

Testvérek csoportjaA sarutlan kármelita rendhez a XVIII. századtól 7 férfi kongregáció, 56 női kongregáció és 2 világi intézmény kapcsolódott. – Világi harmadrendje igen nagy létszámú. Magyarországon a sarutlan karmeliták. 1644-ben jelentek meg, a győri egyházmegyében, remeteséget létesítve. A török kiűzése után Szelepcsényi György esztergomi érsek 1697-ben Győrött, 1699-ben pedig Szakolcán alapított számukra kolostort. II. József rendelete csak a győrit hagyta meg. A következő alapításra csak 1896-ban került sor Budapesten (Huba u.). Elszakadva az osztrákoktól e két rendházból alakult meg 1903. április 15-én a Szent István nevét viselő magyar féltartomány. A noviciátusnak a győri kolostor adott otthont. 1904. augusztus 20-án Zomborban tanulmányi ház létesült. Ezt Trianon kiszakította a magyar provincia testéből. A rendi utánpótlás további képzése a győri kolostor feladata lett. 1930. május 27-én újabb tanulmányi ház létesült Keszthelyen, 1940-ben kolostor épült Kunszentmártonban, 1942-ben megindult a miskolci letlepedés előkészítése. 1946. augusztus 11-én Pápakovácsiban (Attyapuszta) remeteség épült. 1947. június 11-én megalakult a Szent Istvánról nevezett magyar rendtartomány. Az első tartományfőnök P. Eugenius a Virgine Carmeli lett. A magyar rendtagok száma 1948-ra elérte a 107 főt.

Az újrakezdés óta Budapesten, Győrött, Keszthelyen, Kunszentmártonban, Attyapuszta– Pusztakovácsiban és Miskolcon működnek.

Egyházjogi státusza: pápai jogú férfi szerzetes intézmény (papi).
A közösség jogi személy.
(A Fővárosi Bíróság a szerzetesrendet az 1990.évi IV. Törvény 22.§.-a alapján a 7.pk. 60.747/95/3 szerint a 88. sorszám alatt az egyházi szervezetek bírósági nyilvántartásába vette.)

A közösség nemzetközi központja:
Casa Generalizia dei Carmelitani Scalzi
Rev. N. P. Camilus Maccise Praepositus Generalis
Cím: Corso d'Italia, 38; I-00198 Roma; Olaszország
Tel.: 0039+(6)854-431; fax: 0039+(6)8535-0206

Sent István király tartományunk védőszentjeA közösség magyar központja:
Sarutlan Karmelita Rendtartomány
Székhely: 8360 Keszthely, Tapolcai út 1/A.
P. Bakos Rafael Attila OCD tartományfőnök
Tel:83/311-601; Fax:83/511-824
E-mail: rafael.ocdfreemail.huA budapesti Huba utcai karmelita rendházA közösség rendházai és templomai:
Sarutlan Karmelita Rendtartomány
Budapesti Rendháza

Kármelhegyi Boldogasszony Templom
Tartományfőnök székhelye, klerikátus
P. Vörös András OCD házfőnök
Cím: 1134 Budapest, Huba u. 12.
Tel.: (1)340-8109; Tel.: (1)339-5853
E-mail: karmel.bpfreemail.hu


A Győri templom főoltáraSarutlan Karmelita
Rendtartomány Győri
Rendháza

templom
P. Puvák Tarziciusz OCD házfőnök
Cím: 9021 Győr, Aradi Vértanúk útja 2.
Tel.: (96)320-943
Tel.: (96)335-337
E-mail: ocd.gyorarrabonet.gyor.hu

Keszthelyi kármelita rendházSarutlan Karmelita Rendtartomány
Keszthelyi Rendháza

Kis Szent Teréz Bazilika,
plébánia, noviciátus
P. Szűcs Sándor OCD házfőnök
Cím: 8360 Keszthely, Tapolcai út 1/A
Tel.: (83)311-601
E-mail: karmel.keszthelyfreemail.hu

Kunszentmártoni kármelSarutlan Karmelita Rendtartomány
Kunszentmártoni Rendháza

Magyarok Nagyasszonya Kápolna
P. Zselepszki Fábián  OCD házfőnök
Cím: 5440 Kunszentmárton, Munkácsy M. u. 1.
Tel.: (56)461-379

Attyapuszta

Az Attyapusztai kegykép

Attyapuszta búcsújáróhely

Attyapuszta, ifjúsági találkozó

Attyapuszta, lelkigyakorlatos ház

Attyapuszta, találkozók

Győr

Győri kármelita rendház

Budapest

Budapest, kármelita szülők találkozója

Miskolc

Miskolci kármel
Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum