English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc

Zirci Ciszterci Apátság
Ordo Cisterciensis
OCist

1098-ban a Molesme-i bencés apátságból elindult szerzetesek Szent Róbert, Szent Alberik és Harding Szent István vezetésével megalapították Cistercium (Citeaux) monostorát, amely néhány évtized múlva a belőle kirajzott alapításokkal együtt kidolgozta az apátságok új alkotmányát, a Carta Charitatist, amely új szerzetesrenddé formálta a Cisterciumot követő monostorok közösségét. Szent Bernátnak, Clairvaux lánglelkű apátjának sugárzó lelkisége ezreket vonzott az új rendbe, amely Szent Benedek Regulájának szellemében megvalósította az imádság, a munka és a lelki művelődés egyensúlyát az egyszerűség, a csend és a magány légkörében. 1500 körül 740 férfi és 670 női apátsága volt a rendnek. A reformáció, a francia forradalom és a XIX. század első felében bekövetkezett szekularizáció után ennek csupán kis töredéke maradt meg. A XVII-XIX. században több apátságban - főként a német nyelvterületeken - a régi mezőgazdasági és ipari kézimunka helyébe a lelkipásztori és az iskolai tanító munka lépett. Ma kb. 900 férfi és ugyanannyi nő tagja van a rendnek Ausztria, Lengyelország, Svájc, Németország, Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Hollandia, Belgium monostoraiban, Európán kívül Vietnamban, Braziliában, Eritreában, Etiópiában, Kanadában és az Egyesült Államokban.

Magyarországon az első ciszterci apátság 1142-ben a mai Bátaszék helyén Cikádoron létesült. III. Béla király 1182-ben alapította a zirci apátságot, valamint emellett négy apátsággal gyarapította a rendet. A XV-XVI. században mind a 18 középkori magyarországi ciszterci monostor elnéptelenedett és elpusztult. A törökök kiűzése után a külföldi ciszterciek visszaszerezték a zirci, pásztói és szentgotthárdi apátságokat és azok birtokait. A pásztóiak Egerbe költözve 1776-tól az elárvult egykori jezsuita gimnáziumban vállaltak tanítást. 1813-ban a magyar király a zirci perjelt nevezte ki pilisi-pásztói apátnak. Majd a sziléziai Heinrichau feloszlatása után Zirc önálló apátság lett. Önállósítása a pilisi-pásztói apátságok Zirccel való egyesítését eredményezték. 1814-ben a zirci ciszterciek az állami és társadalmi elvárásnak megfelelően átvették a jezsuiták egykori székesfehérvári és pécsi gimnáziumának vezetését. Ezt később a bajai gimnázium átvétele és a budai gimnázium megalapítása követte. Így a magyarországi ciszterciek fő munkaterülete a középiskolás ifjúság oktatása és nevelése lett.

A Zirci Apátság 1859-ben belépett az akkor alapított Osztrák-Magyar Kongregációba, de az I. világháború után kérte a Szentszéktől az addigi kötelékből való kiválását. XI. Pius pápa 1923. január 27-én hozta létre a Ciszterci Rend Zirci Kongregációját, amelynek 1961 óta a Dallasi Ciszterci Monostor és 1996 óta a Kismarosi Ciszterci Nővérek Apátsága is tagja. 1948-ban az állam mind az 5 gimnáziumot elvette Zirctől, 1950-ben a rendházait is lefoglalta, működését is betiltotta. 1950-ben 253 szerzetese volt Zircnek.

A rendszerváltozás után, 1993 és 1997 között az apátság 5 gimnáziumát visszakapta, ám jelenleg a bajai gimnáziumot nem az apátság működteti.

A Zirci Apátság ismertebb személyiségei közé tartoznak: Dr. Békefi Remig budapesti egyetemi tanár, történész (zirci apát: 1911-24.), Brisits Frigyes irodalomtörténész, Endrédy Vendel zirci apát (1939-81), akit 1950-ben letartóztattak, és 15 év börtönre ítéltek, Hagyó Kovács Gyula Zirc előszállási mintagazdaságának vezetője, Dr. Palos Bernardin, tankerületi főigazgató és a pedagógia neves művelője, Sigmond Lóránt az Apátság vezetője 1950-től, Dr. Zakar Ferenc Polikárp római egyetemi tanár, a Ciszterci Rend generális apátja (1985-95), zirci apát (1996-2000), főapát (2000-2011).

Egyházjogi státusza: pápai jogú férfi szerzetes intézmény (papi).
A közösség jogi személy.


A közösség nemzetközi központja:

Casa Generalizia Cistercense
Ill. ac Rev. Dom. Mauro Lepori Abbas Generalis Cisterciensis
Cím: Piazza del Tempio di Diana, 14;
I-00153 Roma; Olaszország
Tel.: 0039+(6)574-3694; 0039+(6)575-5110
Fax: 0039+(6)574-1827

A közösség magyar központja: Zirci Apátság
Dékány Árpád Sixtus OCist, zirci főapát
Cím: 8420 Zirc, Rákóczi tér 1.
Tel.: (88) 593-641
Fax: (88) 593-830
E-mail: hivatalocist.hu
Perjel: Huszár Lőrinc OCist
Perjel: (88) 593-668
Honlap: www.ocist.hu

Ciszterci Rendház-Budapest-Szent Imre plébánia
(rendház, pasztoráció, oktató-nevelő munka)
Urr Zsolt Ipoly Ocist házfőnök, plébános
Cím: 1118 Budapest, Himfy u. 9.
Tel.: (1) 466-5886
E-mail: irodaszentimre.hu
Plébánia honlapja:www.szentimre.hu
Gimnázium honlapja: www.szig.hu

Ciszterci Rendház - Baja
(rendház, pasztoráció, oktató-nevelő munka)
Cím: 6500 Baja, Tóth K. tér 5.
Tel.: (79) 424-199

Ciszterci Rendház - Eger
(rendház, pasztoráció, oktató-nevelő munka)
Cím: 3300 Eger, Széchenyi u. 17.
Tel.: (36) 313-496
Honlap: www.gardonyi-eger.sulinet.hu

Ciszterci Rendház - Pécs
(rendház, pasztoráció, oktató-nevelő munka)
Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 11.
Tel.: (72) 312-888
Fax: (72) 516-553
Postacím: 7621 Pécs, Pf. 140.
Honlap: www.crnl.hu

Ciszterci Rendház - Székesfehérvár
(rendház, pasztoráció, oktató-nevelő munka)
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fő u. 6.
Honlap: www.ciszterci-szfvar.sulinet.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum