English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Mária Keresztes Közössége - Societas Mariae a Cruce

Societas Mariae a Cruce
SMC

A közösség hivatása: monasztikus, lelkipásztorkodó közösség.

A közösség szerzetesei Szent Benedek Regulájára valamint kifejezett pápahűségre tesznek fogadalmat.

1998. nyarán Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek engedélyével és Dr. Adolf Fugel svájci kanonok támogatásával telepedtek le Márk és Pius testvérek Nemesvámoson, hogy Szent Benedek Regulájára épülő monasztikus lelkipásztorkodó közösséget hozzanak létre. A megvalósítandó eszményt Szűz Mária oltalmába ajánlották. A létesítendő közösség tervezeti dokumentumát Dr. Karl Josef Rauber érsek, apostoli nuncius írta alá. Veszprém érseke a két testvért lelkipásztori kisegítőnek nevezte ki a nemesvámosi, tótvázsonyi és a hidegkúti plébániára Dr. Bohus Péter plébános, kerületi esperes segítségére. Ennek megfelelően a testvérek monasztikus életformájuk mellett hit-oktatással, pap nélküli istentisztelet vezetésével, karitász-tevékenységgel, valamint a gyermekek iskolán kívüli nevelésével foglalkoznak. 1999 nyarán a testvérek Fatimában jártak. Ekkor forrott ki a gondolat, hogy a világ akkor 108 országában jelenlevő Fatima Világapostolátus magyarországi ágát is felépítsék.

Kétévi működés után, 2000. augusztus 23-án, Dr. Márfi Gyula érsek a közösséget krisztushívők hivatalos társulásává nyilvánította azzal a szándékkal, hogy később egyházmegyei jogú szerzetesközösség jogcímre emeli. Ezzel egy időben „ad experimentum“ jóváhagyta a közösség konstitúcióját. A monasztikus élet és Szent Benedek Regulája szellemét minél tökéletesebben megismerni és megélni vágyó testvérek komoly segítsége Dr. Horváth Ciprián bencés atya Pannonhalmáról, aki elöljárója engedélyével spirituálisként segíti a közösség életét.

A közösséget ma három fogadalmas alkotja, mindhárman papi életre készülnek. A fentebb felsorolt tevékenységeken kívül Dr. Adolf Fugel vezetésével megkezdték a Magyarországi Fatima-Világapostolátus felépítését. Jelöltek és novíciusok felvétele a 2000. év nyarától kezdődhetett meg.

A közösség tagjai – felszentelésük után – monostoruk körül regionális pasztorációs centrumként üzemelő plébániát szerveznének. Így az összevont plébániák hivatalvezetését, adminisztrációját központilag végeznék, valamint közös pasztorációs terv és szervezés szerint folyna a kistelepülések lelkipásztori ellátása: hitoktatás, betegellátás, közösségszervezés, felnőtt katekézisek, karitász tevékenység, családsegítés, ifjúságvédelem, lelkigyakorlatok, előadások, továbbképzések, találkozók. Nagyobb létszám esetén a közösség tagjai 3-6 fős kisebb közösségekben más és más központot hoznának létre az egyes régiók ellátására.

Egyházjogi státusza: egyházmegyei jogú krisztushívők hivatalos társulása
A közösség jogi személy.

Székhely:
8247 Hidegkút, Fő u. 2.

A közösség központja:
Cím: 8248 Nemesvámos, Fészek u. 5.
Tel: +36 (88) 509-440,

A közösség képviselője:
P. Gere Dávid Márk SMC, házfőnök
E-mail: dmgeregmail.com


Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum