Lellisi Szent Kamill


Fiatal korában katonáskodott és könnyelműen élt, majd megtért és szolgálótestvér kívánt lenni a kapucinus rendben. Betegeskedése miatt ez a vágya nem teljesült. Tanulni kezdett, és gyógyulása után pappá szentelték. Megalapította a Betegek Szolgáinak szerzetesrendjét, a kamillánusokat, a betegápolás ellátására. A betegeknek nemcsak testéről, hanem lelkéről is gondoskodtak. Rómában halt meg 1614-ben.

Szent Kamill és társai a betegek szolgálatára, segítésére adták életüket. A beteg ember ellátása áldozatos feladat. Vegyük észre életünkben a mindennapok hűsége mellett az áldozatvállalás szükségességét is.


Liturgia

Szentek általános miséi, jótékonykodók miséje, 329.

Választható olvasmányok

1Jn 3,14-18
Nekünk is életünket kell adnunk testvéreinkért.

Mt 23,8-12
Aki legnagyobb köztetek, legyen a szolgátok.




Életútjáról bővebben a Szentek élete című kötetben: http://www.katolikus.hu/szentek/0714.html