Szűz Mária szeplőtelen fogantatása


Mária fogantatása egészen csendes, észrevétlen kezdete a megváltás megvalósulásának. Isten előkészíti művét. Advent időszakában a készület idején Istenre tekintünk, aki csendesen készíti elő művét. Advent sokszor csendes készülődése igazi örömet, a karácsony örömét készíti elő szívünkben.

A mai napon, Szeplőtelen Fogantatás ünnepét üljük.

Mozdulatlanul állt, figyelt. Gondolatai messze jártak, vagy éppen sehol, nem
tudom. Csak állt, csendben. Némelyek éppen arra mentek, de nem vette őket észre, vagy nem akart rájuk figyelni, ő csak állt és látszólag egyfelé tekintett. Kissé a bal lábára nehezedett, ki tudja, mióta volt ott rendületlenül? De nem tűnt fáradtnak. Könnyedén állt, nem mozdult semerre, mégsem tűnt mozdulatlannak. Ahogy messziről figyeltem, olyan volt, mintha szólna hozzám. Talán észrevett, de fontos, amit néz, nem fordítja felém a fejét. Egyre határozottabban érzem; felfigyelt rám. Várok. Nem akarom zavarni, ha elmegyek, az is kizökkentheti figyelméből. Most már nem léphetek ki olyan könnyedén világából.

Észrevétlenül jelentem meg, ott vagyok részeként figyelmének. Egyre mélyebb a csend kettőnk között, mintha hallanám a szíve dobogását, érezném erének lüktetését. Azt hiszem, soha nem fogunk beszélgetni, mégis, míg élek nem felejtem el.

Nem volt semmi különös ebben a találkozásban, bármelyik tóparton, vagy hegyoldalban történhetett volna hasonló, de nem lehet elfelejteni.

Van olyan nyelv, mely szavak nélkül is megszólal és beszél. Sőt, adott esetben többet is mond, nem is lehetne megfogalmazni, mondatok szerkezetébe önteni. Tudom, valakihez tartoztam rövid ideig, mert magával ragadt az az élmény, amiben része volt. Szeretem ezt a megfoghatatlan valóságot, beszédet. Isten is így szól hozzám. Megrendít mozdulatlan dinamikája, ahogy magával ragad, és szárnyaira emel. Ilyenkor mindig másnak látom a világot. Nincs is szükség a szavakra, ekkor legalábbis jobb a hallgatás. Egyszerűen csak Vele lenni, s részévé válni a teremtésnek, mint Mária, aki csendben fogantatott s foganta gyermekét, Üdvözítőnket, Jézust.

Az imádság fokozatai:
én beszélek, Isten hallgat;
én beszélek, Isten is beszél;
Isten beszél, én hallgatok;
Isten hallgat, én is hallgatok.
Közeledik karácsony, zajos üzletek, hömpölygő tömegek, reklám-áradat, üres szív. Így nem lesz más ez az ünnep, mint a valóság giccses torzulása, amolyan "való világ". Egy kevés csend máris kijózanít és segít meglátni a lényeget.
Talán nem árt néha arra is figyelni.
forrás:magvető lista 2002Liturgia

A szentmise olvasmányai

Ter 3, 9-15.20
Az asszony ivadéka széttiporja a kígyó, a gonosz fejét.

Ef 1, 3-6.11-12
Krisztusban választott ki minket Isten.

Lk 1, 26-38
Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint.
Máriában Isten előkészíti az üdvösség művét. Tiszta teremtményt alkot, akiben méltó hajlékot, alkalmas édesanyát kap a világba érkező Istenfia. Hiszen egészen emberré akart lenni, minden részében vállalni akarta ember létünket.

Szűz Mária mentes volt minden bűntől, az áteredő bűntől is, és annak minden következményétől is, életének (= fogantatásának!) első pillanatától fogva, Krisztus megváltó érdeméből.

Az ünnepet Keletről vettük át a 7-8. századból, a 9. században már nyugaton is ismert volt. A Római Naptárba 1476-ban vették fel.

A Szeplőtelen Fogantatás hittétel, 1854-ben IX. Pius pápa nyilvánította kötelezővé.