English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Magyar Sion
Egyházi tudományos folyóirat
2007. március 27., kedd 14:33

Több mint hatvan év után újraindul a Magyar Sion című folyóirat. Az 1860-as években kibontakozó magyarországi katolikus sajtó kiemelkedő folyóirata volt a Magyar Sion, mely 1863-1904 között jelent meg, majd 1934 és 1944 októbere között hetilapként jelentkezett. A lap alapítója Knauz Nándor, szerkesztője Fraknói Vilmos és Zádori János (1870-1886), valamint Prohászka Ottokár és Kereszty Viktor (1887-1904) volt. A Magyar Sion tudományos folyóiratnak indult, elsősorban az Egyházzal kapcsolatos történeti tudományok, az Esztergomban található gyűjtemények feldolgozására és bemutatására.
Mint azt Erdő Péter bíboros, a folyóirat új folyamának Beköszöntőjében írja, a kiadvány újraindításával az alapító szándékának megfelelően tudományos kutatásoknak kívánnak fórumot teremteni. A folyamatosságot jelzi a most megjelent kiadvány számozása is: I.(XLIII.) évfolyam 1. szám.
„Küldetésünk az, hogy az Egyház kulturális kincseit, valamint a teológiának, a keresztény pedagógiának az értékeit is megosszuk a Kárpát-medence olvasóközönségével, hiszen olyan történelmi értékek és örökség birtokában vagyunk, amelyek nem csak büszkeséget, de nagy terhet és szellemi kihívást is jelentenek a számunkra. Ennek az örökségnek a megismertetése és értő feldolgozása hozzásegít bennünket, hogy valóban messzire ellássunk erről a magyar Sionhegyről, valóban közös történelmünk rajzolódjék ki a maga reális igazságában itt, a Kárpát-medencében és azon túl, hogy ez a közös igazság közelebb hozza egymáshoz a különböző népeket, közelebb hozza egymáshoz a magyar társadalom tagjait is, és főleg a múlt igazságát és valóságát minden tanulságával és értékével együtt feltárja, elevenné tegye a mai magyar katolikus közösség és a mai társadalom számára.” – fogalmaz a bíboros.
A folyóirat teret ad a történeti tudományoknak, a művészettörténetnek, a teológiának, a filozófiának, az egyházjognak és a keresztény pedagógiának, vagyis az esztergomi Hittudományi Főiskolán, a Vitáz János Tanítóképző Főiskolán, valamint a Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport keretében művelt tudományoknak.
Ahogyan a régi Magyar Sion az egész régió természetes közösségének, különösen a szlovák katolikus művelődésnek a fóruma is volt, úgy a mai periodika szlovák és angol nyelvű tartalomjegyzéke, a szerkesztőbizottság szlovák tagjai (Peter Blaho rektor, Ivan Chalupecký professzor) is kifejezik, hogy az esztergomi kutatási, oktatási és lelkiségi központ a nemzetközi tudományos világ és a régió számára is értéket jelent.
A félévente megjelenő kiadvány a Remény Kiadónál rendelhető meg (®iacka 4, 821 06 Bratislava).
A folyóirat új számával egy időben látott napvilágot A Magyar Sion és az Új Magyar Sion (1863-1904) repertóriuma, mely nagy segítséget nyújthat a magyar egyháztörténelmi adatok és okmányok e „valóságos kincsestárának” kutatásában.


Napi evangelium
Ott Jézus elváltozott előttük. Ruhája ragyogó fehér lett.
  Mk 9,2-13

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKEA nap szentje

Szent Polikárp püspök, vértanú
 
A nap 
szentje
 
Egészen korai idők vértanúja Polikárp, aki az Isten bölcsességét keresve vezette a rábízottakat. Isten segítségét kérjük a mai napon, hogy Polikárp közbenjárására erősítse meg hitünket, és áldja meg nagyböjtünket.Legyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum